Frigørelse af vildfarne sjæle, klæbeånder og fragmenter

Vi ser ofte at folks lidelser eller negative sindstilstande skyldes, at de er blevet besat af vildfarne sjæle, der ikke har kunnet eller villet søge op i lyset ved døden.

Ofte er disse sjæle i stedet knyttet til huse, dyr eller steder, men kan derved også belaste de mennesker, der bor eller kommer på stedet.

Der kan også være tale om mindre fragmenter af  sjæle eller fragmenter fra ens eget tidligere liv.

Behandlingen er i alle disse tilfælde  helt enkel.

Vi tager, medens klienten er i trance, kontakt til den iboende sjæl og overtaler den til at søge op i lyset hvor den hører hjemme.

 

Hvor ofte er de iboende sjæle i klienter

I vores tid og samfund lyder det mystisk for mange, at der findes jordbundne sjæle og rester af tidligere liv i os.

Men det er nu  ikke så usædvanligt endda.

Slet ikke hvis du spørger den anerkendte amerikanske psykiater dr. Edith Fiore, som vi fra starten har været meget inspireret af.

Hun mener faktisk , at op mod 90% af de patienter, hun så i sin klinik, havde vildfarne sjæle i sig.

Disse kunne så være årsagen, eller en stor del af problemet, til det som patienten sloges med.

 

Hvad er Udrensningerne

Når man laver sjæleudrensninger, kan man vælge at se det som en uddrivelse.

Altså være  kommanderende og bruge elementer af religiøse forestillinger om kampen mod det onde, som præster i den katolske kirke gør.

Vi vælger i stedet at se dem som vildfarne i den proces, hvor de ved deres død, skulle forlade den jordiske krop.

En anden betegnelse vi  bruger er jordbundne sjæle – idet de er bundne på jorden og ikke kan komme op i lyset, uden hjælp.

Eller klæbeånder, som har hæftet sig i personen eller personens aura, og som hjælpes op på samme måde.

Vi er altså hjælpere, der vejleder og fører dem ud af deres værtsperson for at komme op i lyset og blive renset.

 

Hvordan foregår behandlingerne

Behandlingen foregår i en let, hypnotisk trance og kan indgå som en naturlig del af vores sædvanlige behandlinger i et forløb – eller være en selvstændig målrettet behandling.

Behandlingen består  i at overtale dem til at turde give slip og lade sig føre op i lyset.

Konkret undersøger vi ved at tage kontakt til den fremmede del.

Enten gennem klienten som talerør , ideomotor kontrol (kroppens reflekssvar) eller med et pendul.

Efterfølgende forhandles den fremmede del ud af klienten og føres op i lyset, hvor den kan renses som det var meningen, da den fór vild.

På den måde hjælper vi både dem og den person, hvis krop de har besat.

I en lettere form er klienten kun besat af dele af sjæle – det vi kalder fragmenter. Dette renses stort set ud på samme måde.

Der kan i en person være alt fra én til flere hundrede sjæle eller fragmenter.

Nogle sidder umådeligt fast og er genstridige.

Andre – de fleste – er tillidsfulde og vil gerne hjælpes op.

Behandlingsformen kan være en erstatning for det vi i hypnoterapi kalder partsterapi, hvor man udrenser en løsfaren del af personen selv.