Frigørelse af vildfarne sjæle og fragmenter

Vi ser ofte at folks lidelser eller negative sindstilstande skyldes, at de er blevet besat af vildfarne sjæle, der ikke har kunnet eller villet søge op i lyset ved døden.

Ofte er disse sjæle i stedet knyttet til huse, dyr eller steder, men kan også derved også belaste de mennesker, der bor eller kommer på stedet.

Der kan også være tale om mindre fragmenter af  sjæle eller fragmenter fra ens eget tidligere liv

Behandlingen er i alle disse tilfælde  helt enkel.

Vi tager, medens klienten er i trance, kontakt til den iboende sjæl og overtaler den til at søge op i lyset og blive renset…

Se mere