Pendulering og Ideomotor-refleks

Hvad kan pendulet bruges til?

Hvor andre ser pendulering som overtro eller legetøj, har vi begge i mange år brugt pendulet til at fokusere, når vi skulle i kontakt med vores egen eller andres underbevidste viden.

Pendulet er her et langt mere fleksibelt redskab end f.eks. muskeltestningen i kinesiologi, og fortæller dig kun det, som du ubevidst ved i forvejen – eller det, du kan hente fra en andens underbeviste sind, samt den universielle viden, der er omkring os.

Hvis man kender teknikken og forstår at rense sig helt, så man står åben undervejs, er pendulering et meget vigtigt redskab ved tvivl & i diagnose-sammenhænge.

Kort sagt: Pendulering sætter dig i forbindelse med din egen eller klientens underbevidste viden – lige som du under udførelsen kobles til en slags fælles underbevidst viden.