TERAPIOMRÅDER

Her på siden kan du se en oversigt over de områder vi arbejder med i Sjælens Værksted.

Du kan også gå videre fra linkene og se mere om emner eller behandlingerne…

TIDLIGERE LIV – VILDFARNE SJÆLE – FRAGMENTER – HEKSERI – VOODOO – FORBANDELSER – NEGATIVE KRÆFTER – FREMMEDE ENERGIER…

Som i resten af Hypnoseværkstedet er al behandling også på dette område bygget op over hypnose & hypnoterapi.

Det vil sige, at du først bliver lagt i trance – vi  går så ind i din underbevidsthed og finder svarene, renser ud og forankrer løsningerne.

Alle behandlinger, bortset fra der, hvor sikrer dig mod forbandelser og anden ondskab, bygger på et rent positivt grundlag.

Således er det altid vores udgangspunkt, at  der er noget godt i alt ondt og det gode altid i sidste ende er stærkere end det onde i universet.

Derfor føres det de negative kræfter f.eks. væk fra klienten op i det universelle lys og renses.

Herunder kan du ved at følge links se, hvad der specifikt gælder for de enkelte delområder i SjæleVærkstedet.


Frigørelse af vildfarne sjæle og fragmenter

SE MERE


Tilbageførsel til tidligere liv uden terapi

sjæle

SE MERE


Regressionsterapi, tidsrejseterapi & Sjælerejser

regression

SE MERE


Rensninger for hekseri, forbandelser og voodoo

heks

SE MERE


Kropspendul og Fingerlås som testredskab

SE MERE


Pendulering og Ideomotor-refleks

SE MERE


Om os og vores baggrund for at hjælpe dig

SE MERE


Hypnose, hypnoterapi & sjælehypnose sjæleterapi

SE MERE


Ring til os