Regression eller tidsrejseterapi er en metode til at komme tilbage til tidligere liv eller mellemstadier, i de tilfælde, hvor det, du trækkes med, ikke er opstået i det her liv…

regression

Hvad er Regression & Tidsrejseterapi

Regressionsterapi kaldes også sjælerejser eller tilbageføring tidligere liv.

Det er behandling, hvor du med hypnotiske teknikker glider tilbage til tidligere liv eller et mellemstadie mellem livene.

Alt sammen for, at du kan finde og gøre endeligt op med et nutidigt problem ved at vi hjælper/renser din “tidsforfader”.

Problemet kan også ligge i en tidslomme mellem livene – eller skyldes manglende rensning af dele af de fragmenter en sjæl består af.

Hvornår bruger Regressionsterapien

Vi bruger teknikken, når noget ikke rigtig kan løses med almindelig hypnotisk regression (Indre-barn teknik).

Den metode bringer dig nemlig kun tilbage til afgørende steder i din opvækst fra fosteret og frem.

Enkelte gange ligger  urproblemet du slås med  endnu længere tilbage.

Og vi må søge i et tidligere liv eller i nogle tidslommer mellem livene.

Det er efterfølgende behandlingsmæssigt de samme redskaber vi bruger.

Vi bruger Regressionsterapi, når vi eller patienten har en fornemmelse af, at der er noget, der stikker dybere, behandling er fastlåst.

Eller når det i en normal behandling spontant sker , at klient ryger gennem lyset tilbage i tiden.

Om os og vores baggrund for at hjælpe dig

Du kan via link nederst på siden se meget mere om os hver især, når det gælder de spirituelle redskaber. Frem for alt kan du også her danne dig et indtryk om hvem du vil passe sammen med i et behandlingsforløb på området. Helen arbejder målrettet med traditionelle redskaber fra regressionsterapi og de andre sjælelige […]

Udrensning af fremmedenergier & negative kræfter

Her kan det godt blive lidt spooky, så er du advaret    For der ér kræfter, der på mange måder skader jorden og os mennesker. På området negative energier & kræfter befrier vi folk for påvirkninger fra negative, karismatiske personer. Der er her ofte tale om intelligente psykopater, der har sat sig i andre mennesker […]

Hypnose, hypnoterapi & sjælehypnose /sjæleterapi

Hypnose Hypnose og trance er grundlaget for alle vore behandlingsmetoder. Siden Jan i 2005 kom hjem fra den første uddannelse hos Jacob Strachotta, har hypnosen været omdrejningspunktet hos os. I virkeligheden er det et spørgsmål om at få folks opmærksomhed rent over i følelseshjernen og skabe en trancetilstand. Efterfølgende renses sindet symbolsk for de negative […]

Kropspendul og Fingerlås som testredskab

Disse to testredskaber, som vi begge bruger i klinikken, er måder at spørge din eller klientens kropslige underbevidste viden om årsager og løsninger. Metoderne kan bruges af alle – og virker på alle. Du føres her ind i dig selv for  at kunne mærke og føle, hvor årsagen kommer fra eller hvad den er – […]

Pendulering og Ideomotor-refleks

Hvad kan pendulet bruges til? Hvor andre ser pendulering som overtro eller legetøj, har vi begge i mange år brugt pendulet til at fokusere, når vi skulle i kontakt med vores egen eller andres underbevidste viden. Pendulet er her et langt mere fleksibelt redskab end f.eks. muskeltestningen i kinesiologi, og fortæller dig kun det, som […]

Rensninger for hekseri, forbandelser og voodoo

Denne behandling er til dig, der har været udsat for at andre har ønsket forbandelser eller andet ondt for dig. Måske er denne person endda gået til en, der kan påkalde negative kræfter. Der er nemlig folk, der har særlige evner på dette felt – og som for betaling arbejder med den mørke side. Heldigvis […]

Frigørelse af vildfarne sjæle, klæbeånder og fragmenter

Vi ser ofte at folks lidelser eller negative sindstilstande skyldes, at de er blevet besat af vildfarne sjæle, der ikke har kunnet eller villet søge op i lyset ved døden. Ofte er disse sjæle i stedet knyttet til huse, dyr eller steder, men kan derved også belaste de mennesker, der bor eller kommer på stedet. […]

Tilbageførsel til tidligere liv uden terapi

Hvis du er en af dem, der er nysgerrig på om og hvordan du har levet før, er denne metode noget for dig. Det er en rejse tilbage til de tidligere liv, du har levet – og som ligger gemt i din underbevidsthed. Så søger du indsigt i, hvad der har gjort dig til den, […]

Regressionsterapi, tidsrejseterapi & Sjælerejser

Med denne metode fører vi dig tilbage til et tidligere liv, eller et mellemstadie mellem livene, for at rense dig for det du trækkes med, i det her liv. Man kan sige, at det er almindelig hypnoterapi udført på din tidsforfader. Nogle gange sker skiftet spontant  i den ordinære regressionsterapi, i det klienten ved tilbageførslen […]